Allt ljus på Uppsala 2019


Category:
Images
Type of image:
Event, Exterior
City area:
Uppsala City
Season:
Night, Autumn
Keywords:
Allt ljus på Uppsala
Photographer:
Gustav Dalesjö
Photo date:
2019-11-01
Media ID:
1947
Media type:
Image/jpeg
Created:
2021-10-04

ANVÄNDARVILLKOR

Villkor i korthet. För fullständiga användningsvillkor, klicka här.

  • Bilder från Uppsala Materialbank får användas för att främja turism, kongresser, affärer och händelser i Uppsala
  • Bilderna får inte användas i säljprodukter (t ex vykort, affischer eller paraplyer). Bilderna får användas i reseguider och anställda / kundtidningar om syftet är att främja Uppsala
  • Namn på fotograf / Uppsala Marknadsföring om inte annat nämns
  • En bild eller en video från Uppsala Materialbank får inte överföras till tredje part

TERMS OF USE

Terms and Conditions in brief. For the full terms of use, click here.

  • Images from Uppsala Material Bank may be used for to promote tourism, congresses, business and events in Uppsala
  • The images may not be used in sales products (e.g. postcards, posters or umbrellas). The images may be used in travel guides and employee/customer magazines if the purpose is to promote Uppsala
  • The name of photographer / Uppsala Marketing if not mentioned otherwise
  • An image or a video from Uppsala Material Bank may not be transferred to third parties